În luna decembrie 2021 au fost recepționate primele 10 gospodării care au beneficiat de lucrări ce au constat în montare pardoseli, faianță, gresie și zugrăveli. Beneficiarii au fost selectați în baza unei proceduri care au avut în vedere criterii precum: gospodării cu cel mai mare număr de locatari, gospodării improvizate din materiale recuperate, gospodării care nu sunt racordate la utilități precum și  gospodării în care locuiesc persoane care au făcut obiectul unor evacuări sau exproprieri în ultimii 5 ani.   Astfel,  84 de persoane din ZUM Alba Iulia au beneficiat de lucrări de reparații curente, igienizări, zugrăveli și  vopsitorii.